SALON MASAŻU

KATOWICE ul. Góreckiego 13 (Pierwsza Dzielnica)

REZERWACJE: TEL. (+48) 537 700 220

SALON MASAŻU

KATOWICE ul. Puchały 6 (os. Bażantowo)

REZERWACJE: TEL. (+48) 781 303 005

Klasyczny masaż tajski

Klasyczny masaż tajski

Tradycyjny tajski masaż to holistyczna terapia obejmująca zarówno ciało fizyczne, energetyczne, psychiczne i emocjonalne. Ten wyjątkowy, antyczny styl oparty jest na idei pięciu ciał występujący w filozofii jogi. Opiera się na głównym przesłaniu- miłości i współczuciu. To synteza nacisku, refleksologii, rozciągania, tamowania krwi oraz pracy z liniami energetycznymi i oddechem. Masowane jest całe ciało w kilku pozycjach- na plecach, na brzuchu, na boku i siedząc. Do masażu używane są dłonie, kciuki, stopy, łokcie, przedramiona i kolana. Nazywany jest nie masażem lecz jogą dla leniwych. Ubrani w luźne, niekrępujące ruchy ubranie poddajemy się poezji dotyku, wyciszamy umysł wchodząc w stan głębokiego relaksu i zapomnienia. Czas przestaje istnieć dlatego dwie godziny klasycznego seansu mija jak kwadranse. Te dwie godziny to czas potrzebny by masażem spenetrować cale ciało. Ramy czasowe poniżej 1,5 godz. nie obejmują masażu całego ciała. Poprawa krążenia krwi, elastyczności, redukcja napięcia mięśniowego jest rezultatem skupienia w tajskim masażu zarówno akupresury jak i rozciągania. Jest on ratunkiem dla osób ze zesztywniałym karkiem, plecami, całym przemęczonym, obolałym od nadmiaru pracy czy ćwiczeń fizycznych ciałem. Polecany dla osób cierpiących na artretyzm, zaburzenia ruchowe występujące w stawach. Jest uzupełnieniem ćwiczeń fizycznych dla osób w każdym wieku! Działa na układ limfatyczny, odtruwa ciało, wzmacnia system odpornościowy, zapobiega chorobom. Wspierając elastyczność, giętkość stawów i wiązadeł zapobiega uszkodzeniom ciała. Jako terapia orientalna przekazywana z pokolenia na pokolenie dociera nie tylko do ciała, ale poprzez pracę z PRANA; dociera do ciał podświadomości i pamięci ułatwiając uwalnianie emocji.

Czas trwania 60 min. / Cena 150 pln
Czas trwania 90 min. / Cena 190 pln
Czas trwania 120 min. / Cena 230 pln

Classic Thai massage

Traditional Thai massage is a holistic therapy that includes both the physical body, energy, mental and emotional. This unique, ancient style of massage is based on the idea of five bodies found in the philosophy of yoga. It is based on the main message - love and compassion. This is a synthesis of pressure, reflexology, stretching, gentle obstructing blood circulation and work with energy lines and breath. Whole body is massaged in several positions, on the back, the abdomen, sitting and on the side. In this massage there are used hands, thumbs, feet, elbows, forearms and knees. It is called not the massage but yoga for lazy people. Dressed in loose, non-binding motions clothes we surrender to the beutiful poetry of touch, we calm our mind, getting deeper into a state of deep relaxation and forgetfulness. As time ceases to exist, the two hours of traditional thai massage passes like two quarters. These two hours are the time required to penetrate the whole body with this awesome massage. The time frame less than 1.5 hours. do not include the whole body massage. Improved blood circulation, flexibility, reduction of muscle tension is a result of the focus in Thai massage on acupressure as much as stretching. It is salvation for people with stiff neck, back and whole body tired and sore from too much work. Recommended for people suffering from arthritis, movement disorders occurring in the joints. It is an addition to physical activity for people of all ages! It works on the lymphatic system, detoxifies the body, strengthens the immune system, prevents disease. It promotes flexibility, suppleness of joints and ligaments to prevent damage to the body. As an oriental therapy handed down from generation to generation reaches not only the body, but by working with Pranas, reaches the subconscious mind and the memory and facilitates the release of emotions.

Duration 60 min. / price 150 pln
Duration 90 min. / price 190 pln
Duration 120 min. / price 230 pln
REZERWACJE/RESERVATIONS:
KATOWICE Góreckiego 13 - TEL. (+48) 537-700-220
KATOWICE Puchały 6 - TEL. (+48) 781-303-005
Góreckiego 13
(Pierwsza Dzielnica)
Thai-Pan Oriental Taste Mapa
Puchały 6
(os. Bażantowo)
Thai-Pan Oriental Touch Mapa
Opracowanie RejNET.